Update.29/12/2009
Google
DKOT.COMเว็บไซต์แสดงสินค้าOTOPประเภท
หินทรายประดิษฐ์สำหรับติดผนังที่มีมากมายหลายรูปแบบ


การขนส่งสินค้า

     การขนส่งสินค้าโดยส่วนใหญ่จะทำการขนส่งทางรถยนต์ เพราะสินค้านั้นมีน้ำหนักมากและต้อง
มีการดูแลรักษาในการขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด

     ค่าบริการในการขนส่ง
ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและระยะทาง หรือชนิดรถที่บรรณทุกรับจ้าง

:. การสั่งจอง
:. การสั่งทำ
:. ข้อมูลเกี่ยวกับโคราช
:. แนะนำที่เที่ยว
:. ร่วมสนับสนุน
:. ส่งE-Mailถึงเรา

การสั่งซื้อสินค้า
ท่านที่ต้องการสั่งสินค้า
ต้องทำการตรวจสอบสินค้า
ล่วงหน้าทุกครั้งเพราะสินค้า
อาจหมดเนื่องจากสินค้าแต่ล่ะชิ้น
ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต

โฆษณาฟรีสำหรับลูกค้า
ลูกค้าของDkot ที่ต้องการให้
เว็บไซต์โปรโมทร้านของท่าน
สามารถส่งข้อมูลและรูปร้าน
ของท่านเพื่อทำการจัดทำ
โฆษณาได้ฟรี
 

 

 

 

 

 

EditRegion7

ช่องTV

:. ช่อง3
:. ช่อง5
:. ช่อง7
:. ช่อง9 อสมท.
:. ช่อง11
:. TPBS
:. UBC

หนังสือพิมพ์

:. ไทยรัฐ
:. เดลินิวส์
:. กรุงเทพธุรกิจ
:. มติชน
:. ข่าวสด
:. คมชัดลึก
:. ฐานเศรษฐกิจ
:. ไทยโพสต์
:. ผู้จัดการ
:. สยามรัฐ

หน่วยงานราชการ

:. กระทรวงพาณิชย์
:. กระทรวงอุตสาหกรรม
:. กระทรวงแรงงาน
:. กระทรวงเกษตร,สหรกณ์
:. กรมที่ดิน
:. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
:. สำนักงานฉลากกินแบ่ง
:. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

:. กรมพรัพย์สินทางปัญญา
:. กรมการค้าภายใน
:. กระทรวงแรงงาน
 
 
ลิ้งสำหรับลูกค้า
 

 
 


©2005-2010 Dkot.com. All Rights Reserved.
www.dkot.com 25/12/2004
59หมู่6 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 โทร. 086-0886007